Vad är LEO?

LEO är ett webbaserat CRM-system för försäkrings- eller förmedlar-bolag som behöver ett snabbt, säkert & flexibelt CRM-system som hjälper till & förenklar vardagen.

 Varför LEO?

Målsättningen är att LEO's användare ska ha ett molnbaserat  system som är marknadens mest moderna & intuitiva system för tjänster kring liv- & sak-försäkringar, fonder & strukturerade produkter.

 Utvecklat av?

LEO är utvecklat av Jaycom som levererar heltäckande & molnbaserade CRM-lösningar sedan 2001 åt fondbolag, värdepappersbolag och försäkringsbolag.